Skip to content

Danh mục khóa học

Đăng ký tham gia

Bạn có thể tham gia các khóa học trả phí trên nền tảng học tập của LEarn Anything bằng cách nhắn tin và trao đổi riêng với Thịnh để được tư vấn. Tất cả khóa học được chia sẻ qua trang khóa học course.learn-anything.vn

Thông tin khóa

Khóa học Phân tích dữ liệu & tạo bot chứng khoán với Python K6 sẽ được triển khai từ 21/4/2024 đến tháng 6/2024. Khóa học thứ 6 của chương trình đào tạo Python này sẽ được xây dựng theo kiểu "guided tour" giúp bình dân hóa Python cho anh chị em quan tâm tới ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python trong việc hỗ trợ tự động hóa việc phân tích và đầu tư "nhàn" mà hiệu quả hơn.

Mô tả khóa học