Skip to content

Xuất bản nội dung

Chia sẻ

Trong các hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ được làm quen cách sử dụng Obsidian như một công cụ soạn thảo văn bản với Markdown để dễ dàng chia sẻ và xuất bản nội dung lên Web hoặc file.

Sử dụng markdown là phương tiện soạn thảo và chia sẻữ nội dung

Chia sẻ lên web

Thông tin

Dưới đây, bạn sẽ làm quen với các nền tảng tạo trang web tĩnh (Static Site Generator - SSG) giúp tạo ra nội dung website từ các file markdown. Ngoài Obsidian, bạn cũng sẽ làm quen với Github và các dịch vụ giúp deploy (triển khai) và xuất bản trang web của bạn tới công chúng. Các công cụ SSG như MKDocs, Jekyll, Gatsby đều thuộc nhóm JAMstack, bạn có rất nhiều lựa chọn khác ngoài 3 công cụ được gợi ý này.

Obsidian với MKDocs

  • Bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sơ lược về cách thiết lập MKDocs từ trang Vnstock mà mình sử dụng tại đây
  • Giới thiệu về Material for MKDocs

Obsidian với Jekyll

Tham khảo hướng dẫn chi tiết về Jekyll và các bước cấu hình trang blog đẹp, hiện đại với Jekyll YAT theme từ đây:

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn theme tùy ý cho Jekyll tại Jamstack theme và thực hiện tùy biến theo sở thích khi đã có kinh nghiệm cơ bản thiết lập một trang web với Jekyll sử dụng Github Pages là nơi lưu trữ (host) trang web miễn phí.

Obsidian với Gatsby

Chia sẻ file

Obsidian với Pandoc

  • Tham khảo thông tin về Pandoc

Obsidian với Quarto

Giới thiệu

Quarto là một hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho xuất bản nội dung khoa học và kỹ thuật dựa trên Pandoc. Sử dụng Quarto làm công cụ chuyển đổi nội dung từ định dạng markdown sang nhiều định dạng khác là một phần của bài viết về Xuất bản nội dung với Quarto tại đây.