Skip to content

Tiêu chuẩn nội dung

Lời nhắn

Quy chuẩn nội dung giúp tạo ra sự ổn định và đảm bảo chất lượng chung cho các bài viết được đóng góp từ cộng đồng ngoài những bài của tác giả chính. Dưới đây là một số tiêu chuẩn về nội dung và hình thức giúp bạn dễ dàng tham chiếu và đóng góp nội dung cùng chúng tôi.

Tiêu chuẩn nội dung

Chung

  1. Cấu Trúc và Trình Bày Chặt Chẽ: Nội dung được cấu trúc một cách mạch lạc, dễ tiếp thu, với mục tiêu rõ ràng là truyền đạt thông tin và hướng dẫn độc giả học kiến thức mới.
  2. Ngôn Ngữ Dễ Hiểu: Sử dụng ngôn ngữ phổ thông, giảm thiểu thuật ngữ chuyên môn. Nếu cần thiết, cung cấp chú thích giải thích thuật ngữ.
  3. Nội Dung Hữu Ích và Thực Tế: Cung cấp thông tin thực tiễn, toàn diện, và dễ hiểu. Kết hợp ví dụ thực tế để cung cấp cái nhìn sâu sắc về công cụ hoặc chủ đề.
  4. Nội dung độc đáo: Các nội dung bạn khuyến khích nên là những nội dung mới, có tính độc đáo để đem lại giá trị tốt nhất tới cộng đồng thay vì reup/repost các nội dung sưu tầm có sẵn.

Ngôn từ và giọng điệu

  • Chân Thành, Tích Cực: Tạo không khí năng động, khuyến khích môi trường cởi mở để chia sẻ kiến thức.
  • Tôn Trọng, Lắng Nghe: Tôn trọng ý kiến và góc nhìn khác biệt của nhau.

Bản quyền tác giả

Lưu ý

Khi đóng góp nội dung lên LEarn Anything, bạn giữ bản quyền tác phẩm của mình. Hãy chắc chắn nội dung là do bạn tạo ra hoặc có quyền sử dụng. Tránh vi phạm bản quyền để tránh rủi ro pháp lý. Thông tin tác giả được lưu giữ trong phần YAML frontmatter của bài viết đồng thời Github ghi dấu các đóng góp công khai qua repo.