Skip to content

Visual Studio Code

Giới thiệu

Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã nguồn được phát triển bởi Microsoft dành cho Windows, Linux và macOS.

Microsoft hiện cũng là công ty mẹ của Github, do đó bạn cũng sẽ bắt gặp VSC được tích hợp trong sản phẩm Github Codespace.

Visual Studio Code (VSC) là công cụ tôi khuyến nghị các bạn sử dụng cho lập trình Python và dùng như một trình soạn thảo văn bản bởi tính đa năng và phổ biến của nó dù với môi trường cục bộ hay trên đám mây (cloud).

Trong khuôn khổ các nội dung hướng dẫn tại LEarn Anything, tôi sẽ giúp các bạn làm quen với VSC để lập trình Python và chỉnh sửa/soạn thảo các file trong quá trình chia sẻ nội dung lên web cũng như soạn thảo file ghi chú markdown trong một số trường hợp.

Cài đặt Visual Studio Code

Để cài đặt Visual Studio Code, bạn có thể tải về theo link dưới đây:

Tải Visual Studio Code