Giới thiệu Github Pages

Github Pages là gì?

Github Pages cho phép bạn chia sẻ (host) một trang web cá nhân/tổ chức hay dự án của mình từ một kho chứa mã nguồn Github (repository, gọi tắt là repo) một cách nhanh chóng và miễn phí.

Bản chất của Github Pages là một nền tảng lưu trữ và chia sẻ các website (hosting), sử dụng các file HTML, CSS, và JavaScript trực tiếp từ một repo Github. Bạn có thể tạo ra các file mã nguồn này thông qua quá trình "tạo" trang web (build process) sử dụng các công cụ tạo trang web tĩnh như Jekyll.

Bạn có nhiều lựa chọn về công cụ tạo trang web tĩnh, trong đó có thể kể đến Jekyll, Gatsby, MkDocs Material, Docusaurus, Gitbook, JetBrain Writerside, vv. Mỗi một công cụ sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau do đó công cụ phù hợp cho bạn là công cụ có thể đáp ứng được yêu cầu của dự án bạn theo đuổi một cách tốt nhất.

Bạn có thể tham khảo một số trang web mà tôi tạo ra và đang sử dụng thực tế với Github Pages dưới đây: